تبیین پلیس در تراز انقلاب و تمدن اسلامی از دیدگاه فرمانده ناجا

پلیس، پویا و مورد اعتماد است/شکرگزاری سخنگوی قوه قضائیه از وجود نیروی انتظامی متدین ، مخلص و جهادگر در کشور /دولت و نظام اسلامی باید بسترساز رشد فضائل اخلاقی باشد

تمدن باید بدون وابستگی و کپی برداری باشد/پیش روندگی و پیش برندگی دو مولفه مهم برای رسیدن به پلیسی در تراز تمدن اسلامی/ عمل به تدابیر مقام معظم رهبری عامل موفقیت پلیس

رسیدن به پلیسی در تراز انقلاب اسلامی از اهداف اولویت دار نیروی انتظامی/ همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسلامی، نقطه وصل پلیس و نخبگان جامعه

نشست خبری همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسلامی

"پلیس" خود را نماینده خدا بداند و با بندگان خدا به بهترین شکل رفتار کند.

برگزاری نشست علمی "محیط امنیتی عراق و خدمات مستشاری ناجا" در دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین

اخبار آرشیو ...